Diensten > Autismevriendelijk!

Intentie & certificaat Autismevriendelijk!

Autismevriendelijkheid bestaat voor 90% uit duidelijkheid en voorspelbaarheid. 
De overige 10% is gewone vriendelijkheid.

Auticomm. Autisme & Communicatie wenst een Autismevriendelijk! Nederland. 
Hiervoor hebben wij in 2008 het logo Autismevriendelijk! ontwikkeld. Autismevriendelijk! is met nadruk geen keurmerk maar een intentie.
Daarnaast hopen wij dat de bewustwording van het feit dat Autismevriendelijk! toch meer behoeft dan alleen maar vriendelijkheid, meer mensen aanzet zich hierin te verdiepen.

Autismevriendelijke bedrijven

De in onze database vermelde personen en bedrijven hebben allen de intentie uitgesproken autismevriendelijk! te willen zijn. De verantwoording voor de daadwerkelijke uitvoering ligt uiteraard bij de personen zelf.

Certificaat autismevriendelijk!

Na afloop van een cursus of training ontvangt u het certificaat Autismevriendelijk!, krijgt u een vermelding op onze lijst van autismevriendelijke bedrijven en kunt u bovendien het logo Autismevriendelijk! gebruiken in al uw uitingen.

Autismevriendelijk! is te vinden op LinkedIn en op Twitter.

Zoek in regio: en categorie:

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • email
  • Facebook
  • Hyves
  • LinkedIn
  • Twitter